Gala-Concert 2010 (Centenaire Wahler Musik)

-
Anhang Größe
Programm Gala Deckel.pdf 34.32 KB
Programm Gala.pdf 22.5 KB

Gala-Concert zum 100. Anniversaire vun der Wahler Musik

Direktioun: Putti Fischer
Presentatioun: Bob Bintz
Fotoen: Marc Pletgen

Urobféierung vum Marsch "Vum Kirbechel op den Kinnekshaff" vum Christian Kirpes

Programm