Generalversammlung

Generalversammlung 2023

Gespeichert von Carine am Mo, 05/22/2023 - 17:42

No der jorelaanger gemeinsamer Zesummenaarbecht vun de Museke vu Groussbus a Wal ass dëser Deeg di nei Groussbus-Waler Musek asbl (GWM) offiziell an hirer 1. Generalversammlung dem breede Public presentéiert ginn.

Generalversammlung 2022

Gespeichert von Carine am Mo, 03/14/2022 - 10:35

Den 14. Januar war eis Generalversammlung vun de Joeren 2019, 2020 an 2021.

Bei dëser Geleegenheet hu mir vun der Groussbusser a Wahler Musik jeweils ee Scheck vun 1000€ un de Centre de Promesse Mäerzeg vum Télévie iwwerreecht.
Merci dem Mireille fir d'Foto.